Quảng cáo ngoài trời tại Việt Nam: Mảnh đất tiềm năng nhưng “rất hẹp”